Vikten av ett debattforum för alla

Få saker är viktigare i dagens samhälle än en väl utformad och strukturerad debatt. Ett otvivelaktigt forum för den mest inbitne att kunna argumentera och utveckla sin förmåga att tänka analytiskt och systematiskt. En uppstådd saknad märks omedelbart och sätter djupa spår i människans tänkande och framåtsträvande. Den märkbara skillnaden kommer oanmäld och plötslig utan att märkas ett dyft – en kontradiktion som heter duga.

När man idag nämner ordet debatt för medelsvensson tänker han/hon på politik och mångfalden debattprogram där folk obönhörligt skriker i mun på varandra utan att få någon särskilt vettigt sagt eller gjort. Alla gör sin mer eller mindre betrodda röst hörd, oftast – tyvärr – samtidigt som någon annan vilket gör att ingen av dessa röster blir hörda. Djungels lag gäller och den som innehar det största röstkapaciteten vinner den minutiösa kampen.

I ett rollspelsfansin är saker och ting annorlunda – överhuvudtaget har ett tryckt debattforum en differentierad strukturering och ställning i jämförelse med radio och TV. Däri ligger svårigheten att få en organiserad feedback som kan förtälja om debattinläggen ligger i linje med vad som tänks och funderas på bland allmänheten. Konsekvensen av ett icke-fungerande debattforum kan bli en spårlöst försvunnen debatt, en osammanhängande debatt utan mening eller en urspårad debatt där uppmärksamhet är det enda som eftersträvas.

Jag kanske famlar i blindo då jag tror att min läsarkrets har ett högre utvecklat intellekt, bättre analytisk förmåga och är mer kritiskt granskande. Jag håller dock fast vid denna tro och kommer att för evigt göra så.

Å andra sidan bör en sådan publik kunna ge organiserad feedback utan att bli tvingade till det. En sådan instinkt borda vara naturlig för en väl fungerande analytisk hjärna. Då jag samtidigt vet att Runan har en läsarkrets på över tusen personer borde kritik och debattsvar vara en naturlig utveckling – där argumenten är viktigare än utformningen av själva texten. Med andra ord skall detta ses som en uppmaning till alla läsare att lufta era hjärnor och hjärtan och replikera på allt ni anser vara ofullkomligt, idiotiskt eller rent av nonsens!