Vem är Sveroks Boss?

För att ni som endast ytligt är bevandrad i Sveroks verksamheter skall få en överblick av vad förbundsordföranden kommer att diskutera i intervjun har jag samanställt en kort introduktion av förbundet.

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok) är ett riksförbund som är godkänt av Ungdomsstyrelsen och erhåller bidrag från den svenska staten. Bidragen skall delas ut i form av föreningsbidrag och fansinbidrag, men går även till övriga omkostnader som förbundsadministrationen. Målet med Ungdomsstyrelsens bidrag är enligt deras hemsida (ungdomsstyrelsen.se) att:

  • främja barns och ungdomars demokratiska fostran.
  • främja jämställdhet mellan könen.
  • främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.
  • ge barn och ungdomar en meningsfull fritid.
  • engagera fler ungdomar i föreningslivet.

Sverok bildades 1988 och har haft statliga bidrag sedan 1991. Årsskiftet 98/99 fanns ca 20 000 medlemmar i ca 1 300 föreningar i åldrarna 7 till 25 år. Huvudsyftet för förbundet är enligt stadgarna från 1999 ”att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel”. I stadgarna står det vidare att ”förbundet är religiöst och politiskt obundet. /…/ Förbundet är ideellt. /…/ Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.” Andra verksamheter som förbundet sysslar med är att undersöka vad som skrivs om hobbyn i massmedia, vara remissinstans i vissa ungdomsfrågor och ge ut förbundstidningen Sverox.

Förbundet styrs av förbundsstyrelsen som utses av det årliga riksmötet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och är indelad i fyra interna arbetsutskott: Eko (Ekonomi och kontroll), Infogruppen, Dag (Distriktsarbetsgruppen) och Uppföljningsgruppen. Det finns även en extern arbetsgrupp, SiT (Sveroks IT-grupp), som har hand om det praktiska med Sveroks datorer.

Sverok är även indelat i de åtta distrikten Gävle-Dala, Ost, Nedre norrland, Stockholm, Svealand, Södra kulturdistriktet, Västra Götaland och Övre norrland. Dessa sköter lokala frågor, bidrag och projekt.

Sveroks rikskansli ligger beläget i Linköping, närmare bestämt i centrala Linköping på Platensgatan 25. På kansliet sköts det administrativa av de två heltidsanställda Christer ”Crisp” Pettersson och Lars ”Molle” Johansson.

Den journalistiska ådran inom mig ledde en vårdag till att jag intervjuade den nuvarande Sverokordföranden Karl Nissfeldt. Svaren följer nedan.

Karl Nissfeldt

Vid 1999-års riksmöte valdes du till förbundsordförande. Vem är du som person, hur vill du beskriva dig själv?

– Hårt arbetande ung person som trivs med sitt jobb. Förändringsvillig med gärna många bollar i luften.

Hur blev du intresserad av spel?

– Det började med ett Drakar och Demoner, som min far köpt till sig själv. Några år senare blev det även figurspel. När jag kom med i en förening hittade jag andra spelare och då testade jag på de flesta andra spelsorter. Numera spelar jag mest brädspel, men det beror främst på att det kräver minst förberedelser.

Varför tror du att du blev vald till förbundsordförande?

– Flera anledningar. Jag hade redan arbetat med Sverok i nästan ett år, vilket gav mig en kunskap om organisationen få andra har. Jag är också mycket intresserad av organisationer och hur de fungerar. Dessutom, vilket kanske är/var det viktigaste, är jag inte rädd för att stå i centrum och leda, men ser ingen poäng i det om det inte leder någonvart. Jag har med andra ord inga problem med att låta andra stå i centrum, om det ger något.

Vilka tycker du är Sveroks mål?

– Att göra det bättre för spelare i Sverige. Och då handlar det om alla plan – exempelvis kommer spelarna någon gång bli lika accepterade som idrottare, det gäller att skynda på den processen.

Vad vill du konkret genomföra den tid du är ordförande?

– Konkreta saker är alltid svåra att beskriva, eftersom de täcker en sådan liten del av organisationen i stort. Kort kan sägas att jag vill skapa en fast grund som Sverok kan stå på så att de ideella i framtiden i större utsträckning kan arbeta med visionära och roligare satsningar, istället för struktur- och administrationsfrågor. Konkret ska jag se till att, Slagen (namn på Vadå Demokrati?-projektets möten. Runans anm.) kommer att fortsätta, PR-satsningen rullar igång och fortsätter, handlingsplanen som kommer komma efter ”Vadå Demkrati?” tas i beaktande och används och att förbundsstyrelsen blir aktivare och mer tongivande.

Sverok bedriver speciella projekt och satsningar – nu senast ”Vadå demokrati?” som vad jag uppfattat har till syfte att undersöka hur demokratin inom Sverok fungerar. Vilket projekt tycker du varit Sveroks mest lyckade?

– Det finns ingen enskild satsning som man kan peka ut. De stora satsningarna har varit väldigt viktiga allihopa, och var viktigast vid tidpunkten de skedde på. De jag vill nämna är Jonas Birgerssons ’visionsmässa’ som gjorde förbundet stort och mer synligt. Distriktsreformen 1997 var väldigt viktig, även om det kanske är först nu man börjar se resultaten av den. Projektet ’Spela Roll’ var viktigt, både i informationsarbetet mot kommunerna men kanske främst rörande vad Sverok som organisation lärde sig av det. Just nu är självklart ’Vadå Demokrati?’ den viktigaste satsningen, men det är svårt att se resultaten innan man fått distans till det.

Kriterier enligt mig för att vara en bra Sverokordförande är att kunna inse förbundets brister (och ha planer på hur man skall undanröja dessa). Vilka tycker du är nuvarande Sveroks främsta brister?

– Ingenting suger helt och hållet, men många saker kan göras mycket bättre. Det jag ser som det största problemet är bristen på personer som är aktiva. Alltså personer som vill jobba med Sverok på distrikts- och förbundsnivå.

Vad tycker du om fansinhobbyn?

– Fansinhobbyn får inte den uppmuntran och exponering den egentligen är värd. Fansinen skulle kunna fylla en riktigt stor roll som kontaktskapare, medlemsvärvare och informationsspridare om de bara fick mer stöd. Det är synd att Sverok inte lyckats stödja fansinhobbyn bättre än vad vi gör. Men som dagens bidragssystem från staten ser ut finns det inget stöd för det. Stöd till fansinen borde dock främst komma från distrikten eftersom fansin oftast produceras lokalt, även om dem har ett stort spridningsområde.

Tycker du att Sverokdistrikten sköter sina åtaganden?

– En fråga som inte går att svara på. Det finns inga regler eller ramar som ställts upp för vad ett distrikt ska göra, och då finns det ju inget att jämföra mot. Däremot finns det förhoppningar och intentioner, och det finns inget distrikt som helt och hållet lever upp till det jag vill. Samtidigt måste varje distrikt finna sin egen väg, och det är där vi som nationell organisation kan hjälpa till. Alltför mycket energi läggs på strukturella och administrativa frågor.

Tror du att Sverok kommer finns om 30 år, och i så fall, i vilken form?

– Ja, det tror jag. Formen kommer nog vara liknande, men att vi då kan och kommer stödja fler personer och även på fler sätt. Sverok och spelhobbyn kommer även vara mycket mer accepterat av samhället och det är ingen omöjlighet att det då finns kommunala spellokaler, likt det finns kommunala idrottsanläggningar.

Fakta om Karl Nissfeldt

Namn: Karl Nissfeldt.
Ålder: Halv 22.
Hemort: Linköping och Lidköping.
Favoriträtt: Snabbmakaroner, spenatröra och ketchup är aldrig fel.
Favoritdryck: Vatten hamnar på en självklar förstaplats, därefter kommer öl och Coca-Cola.
Favoritbok: Jag tycker det är jättesvårt att dels komma ihåg och sedan välja men jag säger ”Eon” av Greg Bear. En tankevridande och annorlunda SF-bok.
Favoritfilm: ”Midnight Express” är en höjdare. Hade du sagt favvoserie hade svaret varit ”Star Trek”, men det sa du ju inte, och Star Trek-filmerna är inte så bra.
Favoritmusik: Är allätare, men för att smala ner det lite kan jag nämna Pink Floyd, Led Zeppelin, bob hund, Hammerfall, Sorten Muld, Backyard Babies och Bo Kaspers Orkester.
Favoritrollspel: Rent regelmässigt vet jag inte, men Kult är det bästa när det gäller världen. Skräck är en höjdare och det blir riktigt påtagligt när det ligger så nära verkligheten.