Spökstaden

Ladda ner denna artikel som pdf Spökstaden är en artikel som bör inspirera och entusiasmera en spelledare att lägga sina bekymmer åt sidan och återigen – eller kanske för första gången – planera en Vampire-krönika. Texten ger kortfattade insikter i… Fortsätt läsa

Kampanjer och rollpersoner

Enligt mig är kampanjen den mest givande formen av rollspel. Alltså att man spelar med samma rollpersoner genom en serie mer eller mindre sammanlänkade äventyr. Därmed anser jag också att just rollpersonerna är den viktigaste beståndsdelen i kampanjen. Jag anser… Fortsätt läsa

Runsa borg

Ladda ner denna artikel som pdf En av fördelarna, eller nackdelarna om man så tycker, med rollspelet Viking är att äventyren utspelar sig i en miljö som vi känner till – i alla fall rent geografiskt. Det som är bra… Fortsätt läsa

Tadinor – landet Kordulan

Ladda ner denna landsbeskrivning som pdf Invånarantal: ca 180 000 invånare. Areal: ca 230 000 km2. Befolkning: 63% människor, 33% ulvmän, 4% halvulvmän. Huvudstad: Tackha (4 900 invånare). Statsöverhuvud: Kung Taranov d y. Styrelseform: Monarki (i vissa avseenden demokratisk). Export:… Fortsätt läsa

Tadinor – landet Tzlán

Ladda ner denna landsbeskrivning som pdf Invånarantal: ca 380 000 invånare. Areal: ca 260 000 km2. Huvudstad: Lodosia (ca 2 300 invånare). Statsöverhuvud: Kejsare Yokási Leoda. Styrelseform: Feodalism. Export: Jordbruksprodukter. Import: Ingen betydande import. Välstånd: Normalt. Armé: Liten armé, liten… Fortsätt läsa

Tadinor – landet Dossi

Ladda ner denna landsbeskrivning som pdf Invånarantal: ca 145 000 invånare. Areal: ca 250 000 km². Huvudstad: Kall Oneá (7 000). Statsöverhuvud: – Styrelseform: Plutokratisk oligarki. Export: Metaller och vapen. Import: Boskap och jordbruksprodukter. Välstånd: Ganska rikt. Armé: Mindre legoarmé… Fortsätt läsa