Säkerhetspolitik på Öarna

PDF Ladda ner denna artikel som pdf

År 1535 efter Översvämningen

De senaste århundradena har på flera punkter förändrat det säkerhetspolitiska läget på Öarna. Främst är det ön Tadinor vars länder genomgått betydande ny­daningar. Litonistkyrkans progressiva framväxt bär många konflikter i sitt sköte. Hela östra Tadinor, bortsett från det bortglömda riket Lodanien, har påverkats av den nya religionen. Markorien, Dodanien och Wael domineras nu helt av Efras kyrka medan det i Rolanien och Delinor rasar blodiga inbördeskrig mellan det nya och det gamla.

Zhu Kemplak har alltsedan enandet 1023 strävat efter upprättelse och hämnd på gamla oförätter. Nu har tiden visat sig mogen, Karzan Härskaren har inlett en aggressiv epok präglad av offensiva krigsplaner. Redan har han anfallit det lilla skogslandet Kaad och flera krigståg står i farstun. Rodina bävar inför hotet, landet är splittrat av inrikespolitiska meningsskiljaktigheter och är ekonomiskt och militärt endast en spillra av det forna storväldet.

I världens pereferi, på öarna Korda och Dakka, går livet sin gilla gång. Även om detta inte nödvändigtvis innebär fred, som fallet är på Korda, påverkas livet föga av upprustningarna och spänningarna på huvudön Tadinor. På Dakka fortgår sakteliga kriget mellan ulvmännen i Haralan och människorna i Harbondi med låg intensivitet. Harbadh bidar sin tid, sänder i viss mån förstärkningar till sina ulvkusiner men verkas annars föga intresserade av konflikten. Att något är på gång är det dock få som betvivlar, i smedjorna eldas det natt som dag och allt fler skepp ur Harbadhs flotta syns i de mest avlägsna hamnarna på Öarna. Det rör på sig i bergen och ulvarna är oroliga, men vad Karoch ez´Tachs smider för planer i sitt svarta palats är få förunnat att veta.

Korda är naturligt splittrat av de väldiga Spetsbergen. Riket Kordulan som utgör den södra delen av ön har föga kontakt med sina grannar i norr, eller med andra delar av världen heller för den delen. Dossi däremot har flera fingrar med i det storvulna spelet om makten över Öarna, med sitt enorma inflytande över handeln försöker Codia Rex styra utvecklingen i rätt riktning. Genom att exportera metaller till såväl Rodina som Zhu Kemplak förser man den pyrande glöden med bränsle, men huruvida Dossi enbart ser till ekonomisk vinning eller också strävar efter geografiska vinningar kan de lärde endast spekulera i.

Öarnas värld är en värld som håller andan inför det tillsynes oundvikliga. I en tid då sagor och sägner glömt bort vad som tidigare var kan ingen vänta sig att betydligt mer står på spel än vilken kung som står som vinnare på slagfältet. Förträngda krafter verkar under ytan, till Folkens befrielse men till gudarnas förtret.