Kapstaden by Night

Ladda ner denna artikel som pdf Detta är en beskrivning av Kapstadens vampyrsamhälle 1983 då Apharteid-systemets skugga fortfarande ligger över den mänskliga världen. Utan större problem bör det dock gå att förflytta beskrivningen till nutid då inte vampyrsamhället alltid måste… Fortsätt läsa

Recensioner av Runan #31

Här hittar du recensioner av Runan #31 från andra tidningar. Recension av Håkan Aldengran från ZineScene Runanredaktionen fortsätter tappert att ge ut nya nummer, och med trettioen nummer så här långt har de redan klarat av betydligt fler än de… Fortsätt läsa

Fördömda drömmare

Ladda ner detta äventyr som pdf Det är egentligen fel att kalla denna text för ett ”äventyr”, då det snarare är en miljö, ett knippe karaktärer och en del händelser som du som spelledare kan bygga ett äventyr utifrån; det… Fortsätt läsa

Bladet

Detta är ett soloäventyr baserat på filmen Blade. Du gör nog i bäst i att ta det med en nypa salt… [popup url=”https://www.runan.info/bladet/ruta6.html”]Öppna soloäventyret Bladet[/popup]… Fortsätt läsa

Bene-Jaakans brödraskap

Ladda ner denna artikel som pdf Och tusen, och åter tusen svarta fåglar höjde sig mot skyn. Skriande läten och vingar i ständig rörelse, avtecknade mot himlen i den dunkla skymningens ljus. Och där nedanför, vattnets stilla lugn vid Sorgens… Fortsätt läsa