Ondskans Ö

Ladda ner detta äventyr som pdf Asbjörn hade väntat länge på kvinnan nu, men förr eller senare skulle hon komma ut. Han hade blivit utvald att hämta henne, han hade fått det ärofyllda uppdraget och Grachin skulle belöna honom om… Fortsätt läsa

Recensioner av Runan #26

Här hittar du recensioner av Runan #26 från andra tidningar. Recension av Daniel Hedengren från Drakens Tand Tema vikingatid Runan har tagit sig an temat ”vikingatid”, något som kanske inte är helt enkelt att ro iland utan att trampa någon… Fortsätt läsa

Runornas innebörd

Detta är runornas innebörd. Jag har här tagit fasta på Sigurd Agrells tolkning av runradens egentliga ordning, med U-runan först och F-runan sist. Hans tes redovisas i samband med U-runans beskrivning. 1. Urrunan. Uruz. Urrunan står för uroxen, men också… Fortsätt läsa

Recension av ”Iduns äpplen”

Det var länge sedan ett professionellt äventyr till rollspelet Viking producerades, men nu har ett slutligen kommit. Studio Bärsärk presenterar ett 46 A4-sidor tjockt och stilrent illustrerat äventyr som till stor del är uppbyggt på den fornnordiska mytologins historier om… Fortsätt läsa

Recension av ”Parabellum”

Parabellum är ett i raden av nya kommersiella, svenska rollspel som släppts på marknaden under hösten 1998. Företaget bakom produkten heter Oktober Produktion. Trots de ekonomiska problem man stött på – som Martin Lindholm framhävde i Runan #25 – blev… Fortsätt läsa

Runor

De äldsta kända arkeologiska fynden av runskrift stammar från ca 100-150 e Kr. Men det är ännu inte fullt klart varifrån runskriften kommit. Runtecknen visar på inspiration från de flesta forntida medelhavsalfabeten: det grekiska, det romerska, det feniciska och det… Fortsätt läsa

Birkas försvar

Den vanliga bilden av vikingatidens försvarsverk och härar har till dagsläget varit relativt bristfällig. I rollspelet Viking med tillbehör finner man gott om tolkningar och regelrätta påhitt vad gäller t ex staden Birka. Denna korta notis har inte för avsikt… Fortsätt läsa