Robinson-Herman – ur ett rollspelsperspektiv

Robinson-Herman

Frågan har ofta ställts, huruvida Robinsson Herman tillför serien något? Han bidrar inte med någonting, förutom arrogans och kvicka kommentarer. Dock kan det tyckas att detta är ett pikant inslag i gruppen, ur dramaturgisk synvinkel är detta ett väldigt viktigt fenomen, ty när Harald Treutiger tog med Herman i serien gjorde han detta för att skapa intriger och så splittring mellan de olika deltagarna.

Detta är också viktigt för varje spelledare som vill skapa och ha en dynamisk spelgrupp. Så till vida kan vi dra slutsatsen att Expedition Robinsson inte är helt olikt ett rollspelsscenario. Om detta var en avsikt från början, när deltagarna valdes, kan bara spekuleras över.

När de olika grupperna Nord och Syd var uppdelade, likt ett oerhört segregerat Sverige, var inte Herman ett hot för någon av deltagarna, eftersom han var lat, arrogant och allmänt oduglig. Men sedan, plötsligt, har han förvandlats till ett svävande orosmoment i Robinssondeltagarnas tillvaro. Han var nära att bli utröstad i första örådet, men räddades av Jochens sliskiga fasoner, som på egen hand hjälpte honom med biljetten från Pom Pom.

Dock går det inte att dölja Susannes och Alexandras anti-semitiska åsikter, då de i Herman ser den nazistiska bilden av juden som de sedan barnsben lärt sig frukta och avsky. Dess intelligens, som överstiger deras egen mentala kapacitet. Man ser hos Susanne de tidiga tecknen på sinnessjukdom som manifesterar sig som neurotiska sammanbrott så fort hon får se blod.

Detta tyder på att Susanne är precis en av de svaga personer som skulle kunna ha en bakgrund som nazist. Och Alexandra skulle lika gärna kunna inneha de italienska fascistsympatier som utgör ett av de största hoten mot vårt demokratiska system.