Recensioner av Runan #36

Här hittar du recensioner av Runan #36 från andra tidningar.

Recension av Peter Lexelius från Fenix

Efter 35 nummer och en svårslagen utgivningstakt trodde många att Runan gjort sitt. Runan började som ett enkelt häfte och slutade som en tidning med färgomslag och en upplaga som fansin bara kan drömma om. Nu, fyra år senare kommer äntligen det utlovade nr 36 och nu har Runan gått över till PDF-format. Nr 36 innehåller bl.a. en artikel om den tragiske Åke Ohlmarks (som dock funnits på nätet ett antal år), en rätt torr och osexig artikel om könsroller i rollspel samt en artikel om nyöversättningen av Sagon om ringen (eller Ringens brödraskap som boken numera heter). Jämförelserna mellan de båda översättningarna är både intressanta och skrämmande. Det enda av det utlovade materialet i nr 35 som överlevt tidens tand är äventyrsplatsen Gunnes gård till Viking – åtta sidor välskrivet kampanjmaterial illustrerat med fotografier, men trots det kan man förvånas över att numrets fetaste inslag ägnas åt ett spel som ingen spelar längre. Runan publicerar även recensioner av fansin och tidningar (även Fenix!) så se till att skicka in era alster även dit!

Ett trevligt återseende – Runan har verkligen varit saknad.