Recensioner av Runan #31

Här hittar du recensioner av Runan #31 från andra tidningar.

Recension av Håkan Aldengran från ZineScene

Runanredaktionen fortsätter tappert att ge ut nya nummer, och med trettioen nummer så här långt har de redan klarat av betydligt fler än de flesta rollspelsfansin gör under hela sin livstid (även om ett par postspelsfansin är uppe i det dubbla). Runan ger ett mycket gott första intryck; det är en tjock lunta med snygg layout. Illustrationerna lever kanske inte riktigt upp till det övriga intrycket, men det innebär heller inte att de är dåliga. Detta nummer har Vampire som tema, och det märks främst genom tre längre artiklar:

Kapstaden by Night är en äventyrsplats till Vampire. Som namnet antyder behandlar artikeln blodsörplarna i Kapstaden. Vad titeln kanske inte avslöjar är att artikeln är koncentrerad runt årtalet 1983, när apartheid-systemet fortfarande var i bruk. Artikeln ger hur som helst en inblick i vilka vampyrer som håller sig i staden, och deras diverse intriger och mål. Klart intressant och användbar som äventyrsplats för rollpersoner på genomresa, eller som utgångspunkt för en längre kampanj. 21 sidor har vikts åt denna artikel, och den är med det numrets överlägset längsta.

Äventyret Fördömda Drömmare tar rollpersonerna till 60-talets San Francisco. Fyra rollpersoner följer med äventyret, och äventyrsförfattaren har lyckats bra med att skapa karaktärer som skiljer sig från den genomsnittliga Vampire-mallen. De blir omfamnade (vampyriserade) i äventyrets början och lämnas sedan åt sitt öde, tillsammans med den snälle Nosferatun Horemheb. Äventyrets styrka som ’äventyr’ är bristfällig, däremot fyller det en funktion att presentera (skapa) intressanta rollpersoner för en fortsatt kampanj.

Bladet, slutligen, är ett soloäventyr som bygger på filmen Blade (ingen favorit hos Runan-redaktionen). Det känns dock ganska onödigt och tar upp hela elva sidor, sidor som bättre kunde ägnats åt annat.

De tre nämnda artiklarna tar upp 43 av numrets 60 sidor. På övriga sidor trängs ett par sidor kampanjideer till Gondica, berättelsen om Oktober Produktion, en ledare, en vampyrsekt och några annonser. Detta nummer är mest intressant för Vampyr-spelledare på jakt efter uppslag, men även Gondica-artikeln är värd att titta närmare på, inte minst med tanke på hur sällan man hittar material till detta spel i fansin.

Recension av Daniel Lennéer från Rollspel.nu

Den outtröttliga Runan-redaktionen har släppt sitt trettioförsta nummer. Tema Vampire står det på framsidan och därför ägnas, inte helt oväntat, en större del av tidningen åt dessa nattvandrande blodsugare.

Här finns bland annat Fördömda drömmare, ett riktigt bra äventyr till Vampire som är lagom kort och har lagom öppen intrig. Vidare presenteras en mycket ingående beskrivning av Kapstadens motsvarighet i World of Darkness som kampanjplats. Texten är bra och omfattande. Ja, nästan lite för omfattande faktiskt. Det finns risk att bara de allra mest fanatiska Vampire-dyrkarna orkar läsa igenom den.

En ganska kul grej är Bladet, en ironisk tolkning av filmen Blade, presenterad som ett soloäventyr. Garanterat rolig underhållning för den som förlorade sig i några av alla de solorollspelsböcker som florerade på åttiotalet. Eller bara för den som ogillade Blade.

Artiklar utanför temat denna gång är ett kampanjuppslag till Gondica och en artikel om Oktober produktion. Av dessa är den sistnämnda mest intressant. För vem har inte undrat vad som egentligen hände med rollspelet Parabellum? Nu får vi svaret.

Det är svårt att klandra Runan eftersom de alltid gjort ett bra fansin med en hög utgivningstakt. Det vore dock önskvärt med lite mer nyanserade nummer.