Recension av ”Western”

Western

Western är ett av Rävspels två rollspel (det andra är Gondica, se recension i kommande Runan) som släpptes under slutet av 1998. Denna upplaga är den tredje av detta numera klassiska svenska rollspel som tidigare givits ut i två omgångar av Lancelot Games1.Spelet är författat av Anders och Tove Gillbring, med understöd av Gunilla Jonsson och Michael Petersén – Samtliga är tungviktare i branschen. Åke Rosenius har som bekant ett stort finger med i Rävspels prouktioner (inklusive Sverox) och har således illustrerat hela (!) verket. Spelet ligger på 248 sidor, enbart svart/vitt. Rävspels rekommenderade pris till butikerna är 298 kr för softbacken och 349 kr för hardbacken.

Western inleds som sig bör med en stämningsskapande novell, följt av lite dito kortfattade texter om världen i Western och ett par fundamentala stycken om spelet och dess grunder. Jag måste ställa mig kritisk till att konstruktörerna inte i detta skede – och inte någon annanstans heller för den delen – förklarar vad ett rollspel är för någonting och dylikt. Kanske spelet inte riktar sig till nybörjare?

Hursomhelst, i vanlig rollspelsordning kastas vi nu in i karaktärsskapandet. Jag tycker det är underligt att man ej skapat en grundegenskap för utseende och/eller karisma, medan man t.ex. har både intelligens och bildning. Annars är reglerna så här långt bra och i många avseenden bättre än tidigare upplagor. Man har kvarhållit systemet med köpa och behålla för för färdigheter och grundegenskaper, och dessutom gjort proceduren smidigare. Kontrollslagen fungerar som vanligt: man slår en obegränsad T20, adderar egenskapsvärdet, tar hänsyn till eventuella modifikationer och får förhoppningsvis lika med eller mer än svårighetsgraden (vanligtvis 20). Reglerna är speltekniskt funktionella och dessutom i de flesta fall realistiska, genomtänkta och enkla.

Nästföljande kapitel ger förslag på roller. Användbart för spelare/spelledare med idétorka men framförallt som SLP:s. Som en parentes kan nämnas att författarna sållar sig till de riktigt politiskt korrekta när de föreslår att man kan spela kvinna i armén…

Färdigheter är en grundsten i de flesta rollspelssystem, så även detta. Reglerna är något simplare och smidigare än föregångarna till denna utgåva, kvar är känslan och realismen. Träning och erfarenhet behandlas fortfarande på ett unikt och bra sätt.

I Western rollspelets anda lägger man vikt vid karaktärernas bakgrund och familjer, man finner en hel del tabeller att slå i eller välja ur. T.ex. finner man i stort sett alla yrken man kan tänka sig (över hundra!) med ungefärliga månadslöner och exempel på kläder för människor inom olika sociala klasser. Även ryktbarhet är grundläggande i spelet vilket också illustreras med massvis med tabeller. Personligen använder jag enbart dessa som inspiration, risken är annars stor att kampanjen urartar i stereotypi. Avsnitten är bra, men lider ändock av komplikationer som uppstår då vår dynamiska verklighet skall översättas i speltermer.

Stridsreglerna i Western påminner starkt om de vi sett tidigare i Lancelots regi, men är trots detta mycket omarbetade. Man har frångått snabbhetstabellen och infört helt nya regler. I varje stridsrunda (fem sekunder) kan man agera utefter hur många handlingar man har, vilket bestäms utefter grund- och vapensnabbhet samt vapnets hanterlighet. Färdigheten ”försvar” fungerar på samma sätt som förut: man drar helt enkelt sitt värde i denna färdighet från anfallarens attackslag. Denna färdighet, liksom i viss mån ”stridsvana” påminner mig om att Western i flera avseenden snarare är episkt och filmiskt än jordnära och ultrrealistiskt. Men till skillnad från en spaghettiwesternrulle i videon kan varje spelgrupp modifiera sitt rollspel efter personligt tycke och smak.

Skador ens karaktär råkar ut för är behandlas med igenkännbara regler från tidigare utgåvor. Regeler för allvarliga skador och psykos är gräddet på moset som höjer omdömet.

Överlag är stridsreglerna reviderade och mer lättspelade. Fortfarande är de dock relativt knepiga och kanske inget för den oerfarna nybörjaren.

En blunder av konstruktörerna är att det ingenstans i spelet förklaras hur man slår ett obegränsat tärningsslag2. Författarna förklarar att de inte tror att det är sannolikt att ungdomar invigs i hobbyn via spelaffärerna. Till viss del kan jag hålla med, men det är ändock inget fullgott argument. Man bör ej överskatta sin kundkrets, i detta fallet samtliga Sveriges rollspelare och kanske en och annan till. Man kan faktiskt ha en ganska lång och aktiv bakgrund som rollspelare utan att ha stött på obegränsade tärningsslag överhuvudtaget. Dessutom fungerar obegränsade slag olika i olika system. Det hade ju inte tagit mer plats än ett par rader att definiera begreppet – rader som jag anser hade varit väl använda.

Kapitlet om vapen spinner över nästan tjugo sidor med information om hundratals hemskheter, uttömmande fakta om massvis med patrontyper, hölster och vapen. Även utrustningslistorna täcker det mesta och även lite information om priser och pengar.

Konstruktörerna har lyckats klämma in en del nytt material i denna utgåva. ”Transporter” är ett av dessa kapitel med elva sidor om allt från mulåsnor till järnvägslinjer och ponnyexpressen. Intressant läsning är också ”1800-talets Amerika”, där man finner kortfattade texter om bland annat städer (dess uppkomst och uppbyggnad), sjukvård, uppfinningar, litteratur, tidningar och politik. Religiösa rörelser behandlas också på ett bra sätt, även om jag motsätter mig faktapåståendet att de flesta som begav sig till Amerika var föröljda på grund av sin religionsutövning. Mest intressant är avsinttet om skolor med historiska fakta av det slag man sällan finner i rollspel. Bl.a. tar man på denna sida fasta på att den allmäna skolan instiftades för att fostra lojala medborgare och patrioter – inte för att som man länge trott sprida kunskap – vilket forskare påvisat vara fallet även i Sverige.

I nästföljande kapitel behandlas annat matnyttigt. ”Amerikas alla hörn” beskriver som titeln avslöjar hela USA. Inget område och ingen stat glöms bort. ”Lagen” innehåller förutom förenklade och nerbantade regler för domstolsprocesser även information om lagmän och efterlysningar. ”Spelledarpersoner” tar upp tips inför skapandet av sådan (bl.a. den inte helt bortglömda tekniken med slumpdragna spelkort), gedigna namnlistor samt en hel del färdigskapade spelledarkaraktärer. I andra kapitel finns tänkvärda texter om USAs historia, dess krig, indianer (mycket bra och uttömmande) och det övernaturliga. Det sistnämnda är ett nytt begrepp inom Western rollspelet med lite regler för präster och shamaner och deras religiösa krafter. Personligen rubbar detta min uppfattning om rollspelande i den vilda western, men även jag kanske vågar vidga mina vyer i någon framtida kampanj?

Western avslutas med ett ovanligt intressant äventyr för att medfölja ett rollspels grundregler. Att som spelledare få slänga in dödsföraktande revolvermän på kollisionskurs med rollpersonerna är alltid lika roligt!

Sammanfattningsvis är Rävspels Western ett riktigt bra spel. Frånsett en del missar, som t.ex. att de historiska kapitlen är skrivna i nutid (vilket jag anser är enbart förvirrande) och att det finns någon sammanfattning över ändringarna i denna upplaga, håller spelet helt klart hög klass. Reglerna är bra och miljön bäddar för mycket intressanta kampanjer. Konstruktörerna lyfter dessutom fram massvis med förslag som spelledaren kan spinna vidare på. Varje kapitel inleds med bra skrivna noveller. Layouten är enkel, konsekvent och snygg. Exemplen i boken är belysande och stämningshöjande och binds dessutom samman i hela spelet till en löpande historia.

Western riktar sig utan tvekan till erfarna rollspelare i allmänhet och Westernälskare i synnerhet, och ingendera av dessa grupper borde bli besvikna.

Fotnoter

1. Mer om historien bakom Western och de tidigare upplagorna finns på Rävspels hemsida www.rollspel.com

2. Man kan dock läsa sig till mellan raderna hur ObT20 fungerar i exemplet på sidan 69 (sista stycket, högra spalten)