Recension av ”Droids”

Droids

Droids är ett teknologisupplement till rollspelet Star Wars. Denna produkt, liksom rollspelet, är utgivet av West End Games och man bör kunna få tag på den för cirkus 170 kronor. Formatet är A4 och sidantalet 94 sidor. Som huvudförfattare står Drew Campbell och Eric S. Trautmann.

Droids är en ny produkt (utgiven 1997) men har trots detta en ganska tråkig layout. Den är inte på något sätt ofunktionell, men ett så pass stort företag som WEG borde kunna prestera något bättre. Och för den skull inte tumma på Star Wars känslan. Omslaget är skapat av Dave Dorman och faktiskt mycket snyggt med ett antal robotar välkända från filmerna. Övriga illustrationer står en rad olika filurer för och om jag skall vara riktigt ärlig fångar de inte mitt intresse alls. Men teckningar á la amerikansk serietidning är kanske vad alla Star Wars fantaster minus mig vill ha?

Droids innehåller helt sonika diverse information om droider, dessa plåtnissar som dyker upp i galaxen i tid och otid. Inledningsvis kan man finna robotarnas historia och annan allmän kunskap såsom klassificering och information om olika företag som producerar droider. Nästa avdelning behandlar skapandet av en droid, hur man skall gå till väga för att sätta ihop sin egen droid eller modifiera en redan existerande modell. Informationen är utförlig, dock lite tråkig med tanke på det strikta regelverket, och innefattar så gott som allt från vilka grundegenskaper roboten kan ha till vilka olika tillbehör man kan förse sin stålkompis med. Det tredje och sista avsnittet i boken går in lite mer på djupet i droidernas natur och förklarar klart och enkelt hur det är att ha en robot som rollperson. Efter alltså drygt halva boken tar de reguljära textavsnitten slut och en större manual över redan existerande droidmodeller tar vid. Över 40 robotar, från klass ett t o m fem, beskrivs ganska kort på varsin sida med text och bild.

Jag insåg ganska snart att Droids var ett för mig helt onödigt supplement. Sida upp och sida ner med information som jag i de flesta fall inte har någon som helst nytta av. Hur man skapar en egen droid (hur ofta händer det?) hade jag kunnat improvisera fram själv. Hur man rollspelar en droid likaså. Allmän galaxvetenskap om droider är dock alltid intressant läsning och den massiva droidkatalogen kan vara användbar. Men annars tar Droids också bort lite av magin runt robotarna, allting radas upp så snyggt och prydligt att jag ibland önskar att jag varit utan informationen.

Ännu en gång har jag kommit över en tämligen överflödig produkt som dock är intressant läsning. Jag har beslutat mig för att ge Droids två runor av fem möjliga. Vad som räddar boken undan en etta är den inledande, allmänna texten och droidkatalogen.