Om Runan

Runans logotyp

Runan är ett fansin som inte längre ges ut. Ordet fansin är en försvenskning av det engelska ordet ”fanzine” som i sin tur är en syntes av orden ”fan” (entusiast) och ”magazine” (tidning). Med andra ord är ett fansin en tidning som görs av entusiaster, utan vinstintresse. I vårt fall är intresset rollspel och närbesläktade hobbyaktiviteter.

Tidigare gavs Runan ut i pappersformat; vi gav ut 35 nummer mellan åren 1996-2001 och hade som mest en upplaga på 600 exemplar/nummer. Från och med 2005 tog Runan steget över till digital publicering i filformatet PDF. På webbplatsen www.runan.info finns både nya PDF-nummer och digitaliserat material från Runans pappersnummer. Tidigare var Runan även en ideell Sverok-ansluten förening.

Mer om Runans historia