Om konsten att göra ett fansin

Detta är en kort och praktisk artikel om skapandet av fansin; vad är egentligen ett fansin, hur gör man ett, vad man ska tänka på och hur man hanterar de problem man kommer att ställas inför.

Fansin som begrepp

Definitionen kring fanzine kontra försvenskningen fansin kan vi lämna därhän. Det intressanta är trots allt vad ett fansin är och vad som ligger bakom företeelsen.

Fansin är helt enkelt en skapelse av dedicerade människor inom en viss subkultur eller hobby, till exempel rollspel. Allt från några sidor tunn och vikt pappersblaska, kopierad på Posten i Mora, till en professionellt tryckt färgtidning distribuerad över mängder av städer. Ett alster packat med skaparens texter och bilder – allt i kärleken för ämnet

Är det dyrt?

Många gör felet och tror att fansinskapande är synonymt med ideellt arbete, men faktum är att detta inte är sant. Det är dock fruktansvärt svårt att tjäna pengar på att ge ut fansin och sälja dessa, oftast är det istället en ren förlustaffär, men det behöver inte vara så. Senare i artikeln kommer jag ge er tips om hur ni kan göra er publikation mer eller mindre inkomstbringande.

Att skapa ett fansin inom spelhobbyn handlar alltså inte om hur mycket pengar du har, utan snarare om hur stort intresse du har. Om du brinner för ämnet och verkligen vill skapa ett fansin kan ingen stoppa dig, och med kunskap kommer ditt arbete förenklas.

Varför göra ett fansin?

Om ditt intresse för ämnet är stort nog att influera andra och om du älskar att skriva, rita och skapa är ett fansin något för dig! En fansinskapare är lite av en egoist, och då menar jag faktiskt i positiv bemärkelse. En person som njuter av att sprida sina skapelser, och fullkomligt älskar vetskapen om att andra i landet läser det han eller hon skrivit.

För att dina alster ska överleva i längden måste du nästan vara fanatisk – annars kommer stress, otrevliga recensioner och andra problem göra att du snart tröttnar.

Att nå längre

Många svenska fansin startar som föreningstidningar, och skaparen får snart vetskap om hur kul det är att kunna påverka omgivningen. Man höjer ribban, siktar längre, och snart är föreningsbladet ett fansin som finns på disken i olika spelbutiker runt om i landet.

Ur eget perspektiv kan jag, när jag ser tillbaka, upptäcka att precis samma historia återspeglas i Runan. Jag startade med en upplaga på drygt trettio exemplar varje månad och idag är det sveriges största fansin, och när allt kommer till kritan handlade allt om en vision.

Vision

Hur vet man att man har vad som krävs? Som vanligt är allt relativt och synnerligen individuellt när det kommer till att sätta upp mål och drömmar. Som ny fansinskapare kommer du med all sannolikhet stöta på problem av varierande svårighetsgrad, men var redo på det som kan sänka din inspiration till världshavens botten: kritik.

Folk i din omkrets, inom hobbyn och mer eller mindre egentillsatta experter kommer förr eller senare ifrågasätta ditt arbete. Genom att ha en plan, förankrat av en vision, kommer du passera många av de strapatser som tidigare stoppat lovande fansinmakare.Din plan kan vara att satsa på en utgivningstakt på ett nummer av ditt alster varje månad, att varje nummer måste innehålla minst ett äventyr eller att illustrationerna måste hålla en av dig uppsatt kvalitet etc etc. Din vision kan vara allt från att belysa ett visst område inom hobbyn du brinner för, binda samman olika grupper eller varför inte att bli störst, bäst och vackrast?

Vad det hela handlar om är en balansgång mellan att vara konsekvent och hålla sig till sin plan och samtidigt kunna vara tillräckligt flexibel att kunna göra förändringar om det skulle behövas. Om man officiellt går ut med att komma ut med ett nummer varje månad bör man hålla detta, eftersom det annars påverkar fansinets trovärdighet hos läsarna. Samtidigt sjunker din egen kreativitet om du känner att utgivningstakten ger mer stress än fördelar.

Man kan aldrig sikta för högt och vilja för mycket. Denna strävan att bli bättre kommer ge fler läsare, och fler läsare ger mer material till fansinet. Med ökad läsekrets och mer material ökar arbetet och behovet av en fungerande grupp som tillsammans drar lasset.

Redaktion

Många fansinskapare är ensamvargar med en egen vision och en plan ingen annan vet om. Tyvärr är det allt för vanligt att inspirationen och glöden relativt snart dör ut om man axlar allt ansvar själv. Har du tänkt dig vara skribent, illustratör, layoutare, annonsförsäljare och distributör alldeles själv kan jag säga redan nu att du tar dig vatten över huvudet. Faktum är dock att de flesta fansin som kommit någonstans började enkelt och smått med bara en person som hela redaktionen. Så bli inte avskräckta, utan förbered er snarare väl.

Tricket är att finna alla de andra personerna som känner som du, och att bygga upp en fungerande redaktion. Oftast finns de närmare dig än du tror, de flesta har en vän som är bra på att rita och en annan är bra på att skriva ihop saker. Redaktionen kan rätt enkelt liknas vid spelgruppen, den klassiska arketypen med en riddare, en magiker, en bard/tjuv och en dvärgkrigare – där alla kompletterar varandra.

Många bäckar små…

Dela upp arbetsbördorna mellan er, och varför inte låta uppgifterna variera från nummer till nummer så att ingen ensam tvingas att bara utföra de tråkiga delarna.

Redaktionens storlek beror givetvis på hur stort fansinet är och vilka målsättningar man har, men en grundpelare brukar vara en uppgift per person inom redaktionen. Använder man sig sedan inte av annonser behöver man ingen annonsförsäljare och anser man att texterna som skall publiceras är tillräckligt bra behöver man kanske inte heller en andra korrektur och sparar på så sätt både tid och personer inom redaktionen.

Inte nog med att redaktionen sliter med publikationen och alla svårigheter som där kan uppstå, utan man måste även kunna hålla sams när det är jobbigt. En redaktion med massor av olika viljor kommer fungera sämre än ensamvargen som sliter själv. Se till att redaktionen är införstådd i “visionen” och “planen”, och tillsammans kan ni uppnå ert mål genom väloljat arbete.

Hur mycket jobb är det egentligen?

Allt beror på din vision och plan. Du kan gör en mindre publikation som utkommer relativt sällan, och då kommer du inte behöva arbeta några sena timmar, eller större, bättre och snabbare och då får du vara beredd på en hel del svett.

Sedan hänger givetvis arbetets längd ihop med hur ni framställer ert fansin. Sitter ni och skriver för hand med papper och penna, eller har en skrivmaskin och tippex tar detta givetvis längre tid än nyttjandet av en dator med ordbehandlare och layoutprogram.

Vad ska fansinet heta?

Till att börja med bör du hitta ett bra namn för ditt fansin. Namnet bör återspegla ert brinnande intresse, er attityd och er inrikting. Ett bra namn kommer förenkla för er när ni vill sprida fansinet och göra reklam för det.

Byt inte namn! Välj ett bra namn redan från början. Det finns inget mer vilseledande en namnbyten varannan månad. Läsarna förstår inte alltid den bakomliggande orsaken och kan sluta köpa er skapelse endast för att de inte vet att det är samma fansin som tidigare.

Material

Det ni fyller ert fansin med kommer att avgöra om ni kommer få många läsare eller inte. I början brukar det alltid vara problem att få tag i bra illustrationer eller bilder, medan det verkar finnas texter i överflöd. De flesta läsarna har överseende med det då de vet att det är ett nytt fansin, men ni bör veta att i längden blir layout viktigare och viktigare.

En annat misstag många gör i början är att skriva alla texter själva, och detta fungerar väl i alla fall under några nummer. Förr eller senare kommer det dubbla arbetet att ta ut sin rätt, och inspirationen kommer tryta. Knyt därför tidigt ihop ett bra kontaktnät med skribenter runt om i landet som kan stå för texterna, så att ni själva kan koncentrera er på skapandet av fansinet. Ju mer material ni får in i form av bilder och texter desto bättre för alla parter. Era kontakter blir nöjda över att bli publicerade och ni kan sålla bort sämre material och således göra en bättre tidning.

Bygg upp en buffert!

En annan otroligt viktig sak när vi pratar om material är framförhållningen! Många gånger blir fansinen försenade på grund av att materialet till numret inte blivit färdigt i tid. Planera därför era nummer i förväg. Beställ artiklar av era skribenter och bilder av era illustratörer i god tid och se till att de är väl medvetna om er utgivningsplan. Att påminna dem regelbundet om er deadline är ett annat bra tips.

I början går det alltid lite långsamt, men efter ett tag blir det en rutin och till slut kommer ni få in mer material än ni får plats med i fansinet. Detta är bara bra! Bygg upp en buffert för tider då ni kanske inte kommer få in lika mycket material.

Redaktionsmöten

När framförhållningen blir viktigare ökar också behovet av små möten inom redaktionen. Detta ger medlemmarna en chans att komma med nya idér, kritisera saker som inte fungerar, planera nästkommande nummer etc.Ett tips är att ha tre ständigt återkommande möten, och hur ofta dessa hålls beror ju på er utgivningstakt. Under det första mötet går ni igenom det föregående numret och kommer med förslag till förbättringar, men det viktigaste av allt är att hitta på nya artiklar till kommande nummer. På detta sätt avslutar man ett nummer och föder desto fler! Under det andra mötet samlas material in till det aktuella numret, man sållar eller beställer mer material vid behov – detta är det egentliga redaktionsmötet. Det tredje och sista används till korrektur och man godkänner stavning och layout. Så fortsätter det, om och om igen. Det kanske låter enformigt och tråkigt, men det är det absolut inte. Att samla redaktionen är både kul och effektivt. Efter tredje mötet trycker man numret, antingen på ett tryckeri eller kopierar det.

Att kopiera fansinet

Nu börjar saker och ting plötsligt kosta pengar. Oftast kopieras fansinet hos någon som har tillgång till kopiator, och genom detta kan man komma billigare undan. Problemet är att ofta fungerar detta bara vid mindre upplagor, och man blir dessutom beroende av personen som har tillgång till kopiatorn. Åker farsan på affärsresa en vecka står man plötsligt utan kopiatorn som står på hans arbetsplats, och vad gör man då?Runan började på detta sätt och mycket riktigt uppstod problem när upplagan ökade. Vi valde då att hyra en kopiator som vi ställde hemma hos en redaktionsmedlem. Detta kostade givetvis en hel del pengar, men för att då trycka 300 exemplar varje månad fick man göra vissa val.

Starta en förening!

Många kommuner har kopieringstjänster för föreningar i kommunen, enkelt och relativt billigt. Ett tips är att snarast starta en förening i er kommun, och fråga sedan efter hur ni skall göra med startbidrag och om hur kommunen kan subventionera kopieringen. Efter detta låter ni er förening gå med i SVEROK och får då, förutsatt att ni uppfyller förbundets olika krav, både aktivitetsbidrag och fansinbidrag. Med tre till fyra bidrag för er förening, ja det vill säga ert fansin, kan ni kopiera och fortfarande ha pengar kvar.

Tryck

När man kommit lite längre i fansinets utveckling kanske man känner att kopieringen inte är en bra lösning för alla de där häftiga layoutförslagen man gärna skulle vilja testa. Det kan till exempel handla om marginaler, färg eller tjockare omslagspapper än vad kopiatorn klarar av.

Att vända sig till ett riktigt tryckeri är dyrt. Nu är det dags att verkligen kontrollera MÅNGA och olika tryckerier och begära offerter. Priserna varierar kraftigt och det kan därför vara bra att hela tiden ha en dialog med olika tryckerier även om ni redan funnit ett som är billigt och bra. Detta är tidsödande och ibland frustrerande eftersom ett fansin är rätt lågprioriterat hos tryckerierna, vilka givetvis har mycket större och bättre betalande kunder. Ni måste dock stå på er – ring varje dag om det så behövs!

En annan viktig detalj kring tryckerier är att dessa i nio fall av tio använder sig av Apple och inte PC. Detta betyder ofta att de konverterar ert insända material och ibland blir det konstiga fel. Försök därför att prata med tryckeriet angående vad ni bör tänka på; postscript, färgskalor och bildformat är klassiska problem.Jag skulle kunna rada upp många användbara program och filformat men faktum är att dessa har en tendens att ändra sig med tiden. Så fråga istället tryckeriet vad de rekommenderar och ni kommer få svar som är aktuella!

Distribution

Om ni tyckte att det var dyrt att trycka eller kopiera ert fansin kan ni förbereda er på en chock – den svenska postens avgifter. Det första ni skall göra är att ansöka om föreningsporto, eftersom ni på detta sätt får billigare porto. Priskillnaden är inte stor, och oftast tar det lång tid innan ni får ett besked från posten. Håll ut! Kontakten med tryckerierna må vara tidsödande och arbetsam, men att föra en dialog med tanterna på posten kan få vem som helst att fundera på något man bara kan göra i ett rollspel. Om er upplaga överstiger 100 exemplar för varje nummer måste ni helt enkelt samarbeta med posten annars kommer ni gå bankrupt!

Sedan vill man kanske inte bara använda sig av prenumeranter utan även sälja fansinet i butiker runt om i landet, eller varför inte i norden? Då måste man plötsligt ta kontakt med butiksansvariga som kan besluta om inköp, något som är enklare sagt än gjort. Var beredda på att ringa runt länge innan ni får tag på den person som kan svara på era frågor. Butikskedjor är ett annat problem. Här måste man vända sig ännu högre, eftersom alla butiker kommer hänvisa till den som ytterst är inköpsansvarig för hela kedjan.

Låter detta jobbigt? Klart att det tar tid, men har man väl fått in foten i en butik och fansinet verkligen köps av läsarna kommer butiken fortsätta att köpa in er skapelse. Om ni undrar över vilka butiker man kan sälja sitt fansin hos och hur man kommer i kontakt med dessa kan ni antingen använda er av www.gulasidorna.se, fråga olika spelföretag var de säljer sina produkter eller fråga redan etablerade fansin. Alla brukar vara snälla och hjälpa nybörjarna, eftersom alla någon gång har befunnit sig i samma sits.

När man väl har kontaktat butiker och företag kan man slå två flugor i en smäll och sälja annonser.

Annonserna är grundpelaren i fansinets ekonomi!

De bidrag ni kan få ihop kommer kanske räcka till mycket, men att använda sig av annonser ger mer pengar. Man ska givetvis inte gå till överdrift! Ingen uppskattar ett fansin med fler annonser än användbart material, ta till exempel en annan stor så kallad rollspelstidning i detta land där drygt femtio procent av innehållet är reklam eller kamouflerad reklam.

Ni får själva göra ett avvägande. Hur många av fansinets sidor får högst upptas av annonser eller reklam, och sedan hålla denna riktlinje.

Hur mycket annonser ni kan sälja och hur mycket ni kan ta för platsen beror givetvis på hur välkänt och hur stort ert fansin är. Detta brukar vara lite jobbigt i början, men efter ett tag kan man hänvisa till redan befintliga annonsörer och på så sätt förenkla vidare försäljning.

En del spelföretag och butiker vill även ha ett digitalt utbyte, det vill säga enklare bannerutbyten. Detta är ju endast möjligt att genomföra om ert fansin har en egen hemsida

Internet

När fansinen inom spelhobbyn började dyka upp i Sverige var inte Internet ett alternativ. Numera finns det många digitala fansin som har det en hel del enklare än de av oss som verkligen gör en “tidning”. Även om det är enklare att hålla i en hemsida som uppdateras regelbundet finns det ett antal saker som talar mer för pappersfansin; skribenter ser hellre sitt material publicerat på papper, ett fansin att hålla i handen känns så mycket mer gediget än en hemsida och tillslut kan man alltid titta i gamla nummer efter artiklar man vill läsa igen.

I mitt tycke är den bästa kombinationen av Internet och er pappersvariant av fansinet att ni publicerar nyheter digitalt och det som trycks är material som är tidlöst, till exempel äventyr eller varför inte noveller.

På så sätt kommer ni få fler besöker till er hemsida, och fortfarande ha kvar gobitarna i fansinet.

Att göra

 • Fundera över vad fansinet skall heta och innehålla. Skapa en vision och målsättning.
 • Starta en förening, med samma namn som fansinet, och sök bidrag från förbund och kommun. För hjälp kring detta kan ni enklast gå in på www.sverok.se och tjänster.
 • Skapa ett kontaktnät med skribenter och illustratörer.
 • Fyll ert första nummer med bra material – First impressions lasts…
 • Kontrollera vilken form av tryck som passar er ekonomiskt, kopiering eller tryckeri?
 • Hör av er till spelföretag, butiker och befintliga fansin och berätta om ert fansin. Sälj in det till butiker, och sälj annonser.
 • Ha regelbundna möten, sluta aldrig att utveckla fansinet. Följ er vision!
 • Lyssna på era läsare, inte på rabiata recenter. Läsarna är och förblir det viktigaste!
 • Sätt rätt pris på ert fansin! Ingen är villig att betala hutlösa belopp för något som trots allt inte är en professionell eller officiell produkt.
 • Ha kul! Om ert arbete blir tråkigt måste ni göra något åt det, eftersom annars är ert fansin dömt att dö ut.

Att absolut INTE göra

 • Byt inte namn! Förvirrande och skapar en misstro mot er skapelse.
 • Stjäl inte material! Fråga alltid skribenten eller illustratören om ni verkligen får använda er av materialet.
 • Undvik förtal! Kanske går det bra med internskämt när det gäller en föreningstidning, men om ni siktar högre får ni hålla er till schysst material.
 • Chansa aldrig på att posten inte upptäcker att ni betalar för lite porto! Många prenumeranter uppskattar faktiskt att verkligen få hem sitt exemplar.
 • Publicera hellre nyheter på Internet när de faktiskt är aktuella, hellre än att trycka nyheter som snarare är historia.

Om du vill veta mer kan jag varmt rekommendera två sajter på Internet:

www.zinescene.org – En sajt helt dedicerad för fansinskapare, och här finns bland annat en mycket bra artikelserie om just fansinskapandet av Hans Stenström och länkar till alla svenska fansin.

www.rollspel.nu – Har ett debattforum under namnet Zinescene där ni kan finna alla kreatörer i Sverige och ställa frågor.