Mått och månader

PDF Ladda ner denna artikel som pdf

Tadinska Måttenheter

1 Torda är 3 km (knappt en timmes färd till fots).
1 Sarol är 30 km (ungefär en dagsmarsch)
10 Tord är 1 Sarol.
1 Tum är 2,5 cm.
1 Fot är 30 cm.
1 Steg är 1 m.
1 Torda är 3 000 steg.

Månaderna i Tadinor – Månarna

Månen över Öarna är i regel en lätt rödfärgad vit/gul uppenbarelse som ofta spelar en stor roll i ländernas kultur och religion. Nedan uppspaltas de tio Månarna och dess speciella egenarter.

Måncykel Namn Egenskap
1:a Glödmåne Månen ser ut att att gnistra. Många stjärnor annars osynliga kan observeras nu.
2:a Gråmåne Månan är något matt.
3:e Rödmåne Månen lyser en gång varje vecka med ett intensivt rött ljus.
4:e Tvåmåne Två identiska månar intill varandra.
5:e Vitmåne Månen har en vitglödgad färg.
6:e Sorgmåne På många håll en religiös sorgemånad, typ fasta.
7:e Livsmåne Enligt sägnen bra tid att föröka sig. Skördemånad och varm månad.
8:e Krigsmåne Enligt många religioner en tid fördelaktig att kriga på, eller en ägnad åt att sörga sina vänner som stupat i strid.
9:e Stenmåne Månen är lite gul/orange i färgen.
10:e Stormåne Månen har den dubbla storleken vilket tolkas religiöst helt olika beroende var på Öarna man befinner sig.

[Det går 3-4 veckor på en månad och tio dagar på en vecka]