Konspirera mera!

Många böcker, filmer, spel eller äventyr har omfattande konspirationer som de vitala delarna i intrigen. Som rollspelare finner man inspiration i det mesta man företar sig eller upplever. Ta till exempel tv-serien Arkiv X som har påverkat rollspelare världen över genom de otaliga intrigerna som alltid tycks gäcka huvudpersonerna. Att inte veta vem som är den riktiga boven eller fienden inbjuder till långa intressanta kampanjer. Nackdelen med en alltför avancerad intrig och alltför mycket konspiratoriska tankar, är att man jämför rollspelets kampanj med till exempelen film. Det går inte att göra den liknelsen på ett korrekt sätt. En film visar ofta bara upp händelseförloppet från huvudpersonernas upptäckt av intrigen tills dess att de nystat upp allt det som legat i det fördolda. Detta medan rollspelandet är interaktivt och synnerligen dynamiskt. Spelarna kommer således sällan göra som äventyrsskaparen tänkt sig … ska då spelledaren hjälpa spelarna in i konspirationens kärna?

Som spelledare måste man ställa sig främst två viktiga frågor innan man försöker sig på avancerade konspirationer:

  1. Kan dina rollspelare tolka sina karaktärer på ett realistiskt sätt? Det är viktigt for hela spelupplevelsen att de kan det och inte temporärt, när det så krävs, transformerar sina rollpersoner till kallsinniga och uträknande utredare. Om en rollperson är sin chef trogen och är naiv till sättet lär denne inte vara den som misstänker honom eller henne i första taget, eller hur?
  2. Är konspirationen i äventyret trovärdig?

Spelarna måste känna sig fria att agera inom äventyrets ramar och inte bli intvingade i en osannolik historia. Trovärdigheten skiftar mellan olika genrer och tidsepoker och det är viktigt att äventyrsskaparen tar hänsyn till detta.

Enligt Nationalencyklopedins ordbok:

konspiration [-o’n] subst. -en -er Ordled: kon-spir-at-ion-en hemligt samarbete vanl. i illasinnat el. dunkelt syfte {syn. komplott]: dömd att mista livet for – mot kungenKonstr.: (i) – (med ngn) (mot ngn), – (mellan ngra) (mot ngn) Hist.: sedan ca 1585; till konspirera

Genren

Konspiration är ingen direkt genre i sig själv, utan är en del av alla tankbara tidsåldrar och typer av rollspel. Dolda motiv, lömskhet och ond bråd död är bitar vi kan finna i de flesta befintliga äventyr i dag. När man säger ordet konspiration tänker vi kanske oftast på de större, av massmedia uppblåsta, händelserna i historien. Ta till exempel mordet på Kennedy eller Palme. Faktum är att man kan infoga konspirationer i vad som helst och när som helst. Det är bara en fördel för spe1känslan om den är av mer jordnära karaktär

De olika typerna

När vi pratar om rollspel kan man främst dela in konspirationsspelande i två delar – rollpersonskonspiration och äventyrskonspiration. Rollpersonstypen innebär att konspirationen ligger inom spelgruppen, medan den i äventyrsvarianten ligger i just själva äventyret rollpersonerna är med om. Det finns även en tredje variant som består av båda tidigare nämnda typer.

Man ska också skilja på kampanj- och scenariokonspirationer. Under en rollspelskampanj hinner man med så mycket mer än under ett scenario ämnat for en kväll.

Rollpersonskonspiration

Denna typ av konspiration kräver mycket mer av spelarna när det kommer till teatraliska kunskaper. Kan man verkligen rollspela, och inte bara lösa problem med våld?

Rollpersonernas grupp är i många fall homogen och tyngdpunkten på spelandet ligger i att ta sig igenom de äventyr spelledaren serverar. Ponera att gruppens medlemmar har dolda motiv eller att vissa rollpersoner infiltrerar gruppen med onda avsikter. Plötsligt ökas behovet drastiskt av att spelarna kan tolka sina rollpersoners karaktärer och spela dessa trovärdigt. Annars finner du dig som SL snart i mitten av en ”alla-mot-alla-actionbetonad-våldsorgie”.

Ett annat problem är hur man ska lösa hemliga samtal mellan spelledare och spelare. Att skicka lappar är en lösning, men den leder till misstankar bland de andra spelarna och även om de är goda rollspelare kanske de får det svårt att spela objektivt.

Som spelledare måste du vid spelets start ta initiativet till samtal i enskilt rum med de olika spelarna. Förklä det med passande ursäkter och du kommer att märka att spelarna, eftersom ni spelat så hela tiden, inte kommer fatta lika många misstankar.

Fördela bara tiden jämt bland spelarna, så att inte andra problem uppstår.

Äventyrskonspiration

Är den enkla vägen att införa en konspiration. Rollpersonerna blir indragna i en komplott utan att till en början veta om det. Den svårighet som spelledaren kan finna med detta alternativ är att det kan bli för uppenbart att det handlar om en konspiration. Om spelarna väljer helt egna vägar kanske de aldrig stöter på de pusselbitar som skall hjälpa dem på vägen. Vad gör man då som SL? Du får helt enkelt improvisera dig fram till passande lösningar. Variationerna är otaliga, men att tänka på är att spelarna måste känna att de själva gjort upptäckten.

Tvinga inte på dem information för att föra äventyret framåt eftersom det kommer få en negativ effekt överlag.

Planera!

Det allra viktigaste du som äventyrsskapare måste tänka på är att planera konspirationen väl. Det får inte finnas tvivelaktig information eller tvetydigheter som kan leda spelarna på fel vägar, men det finns dock ett undantag.

Spelets begynnelse får gärna bjuda på många paradoxer och irrvägar. Konspiratörerna vill ju inte gärna att deras avsikter kommer fram, och de kommer säkerligen sätta käppar i hjulet for rollpersonerna.

I övrigt måste historian hålla i alla avseenden, eftersom det knappast är kul om en spelare plötsligt börjar ifrågasatta samband och påpeka direkta felaktigheter.

Planera därför äventyret väl. Frågor att ställa; Vem/vilka är skurkarna? Vad vill de? Hur gör de? Vilka kontakter har de? Varför stöter rollpersonerna på denna konspiration? Hur reagerar konspiratörerna på rollpersonernas frågor? Hur kommer rollpersonerna att 1ösa problemen? Vem kan de lita på? Vilka sidospår kan rollpersonerna tänkas ta? Hur ska de uppdaga sanningen? Vad kan hända när sanningen uppdagas? Slutstrid eller rättsliga påföljder?

Trovärdighet

Som tidigare sagt det av yttersta vikt att i alla fall spelarna finner konspirationen trovärdig. Ponera att statsminister Göran Persson egentligen är en rysk spion som ämnar nedlägga Försvaret och på så sätt förbereda för en ryskt invasion. Är det trovärdigt? Eller att en kyrkans representant i den nya världen konspirerar med en fientlig stat mot nybyggarna? Är det trovärdigt?

Själva grunden i intrigen är ganska lätt att satta samman, men annat är det med de minsta detaljerna. Hur allt hänger samman och hur rollpersonernas uppdykande påverkar handlingen är ännu knepigare.

Slutet då?

Ett av de vanligaste problemen med själva upplösningen vid kampanjspelande är att det sällan finns ett direkt slut på konspirationen. I en film kan alltid hjälten eller hjältarna strunta i fortsättningen och ta till konsekvent våld. Vad händer efter rättsprocessen, infiltrationen eller slutstriden, äventyrets egentliga klimax? Någon av konspiratörerna brukar alltid komma undan eller så ligger konspirationen på så hög nivå att rollpersonerna bara kan grumla ytan. Kontentan är att som äventyrsskapare måste du tänka steget längre än om du skrev ett filmmanus.

Var och när äventyret utspelar sig kommer också att obönhörligen påverka ditt slut på äventyret. Tänk alltid på rollpersonernas framtid. Om de överhuvudtaget har någon sådan efter att ha nystat upp alla hemligheter…

Möjliga infall och uppslag…

Tänk först på vilken tidsepok eller rollspel det handlar om.
Exempelvis: Antiken, Vikingatiden, Medeltiden, Renässansen, Fantasy, Nutid eller Framtid.

Sedan är det dags att fundera över vad som ska hända.
Exempelvis: ett mord på en tronarvinge, en fängelseflykt eller kanske ett terrordåd.

Vilka ska ligga bakom det?
Exempelvis: Statens fiende, intelligenta tjuvar eller varför inte en organisation?

Vilka mål har konspiratörerna?
Exempelvis: Ta över makten, erövra enorma mängder pengar och information eller varförinte klassikern kärleken?

När du väl satt samman detta har du själva grunden for konspirationen, men mycket kvarstår innan äventyret är spelbart. Vad händer till exempel när rollpersonerna stövlar rakt in i denna soppa? Du måste tänka igenom allt! Rollpersonerna kanske upptäcker offret for ett mord eller utreder ett annat brott? Det klassiska scenariot är att de får skulden för det som hänt för att sedan inse att deras enda chans att rentvå sig är att undersöka vad som verkligen hänt. Detta sker givetvis mot lagen, med alla odds mot dem…

Konspiratörerna kommer knappast vara overksamma när de märker att någon eller några börjar komma dem på spåret. Till skillnad från filmernas värld, där även de mest intelligenta skurkarna begår enkla misstag, kan man göra äventyret så mycket intressantare genom att låta konspiratörerna vara steget före hela tiden.

Vilka kontakter har skurkarna? De kanske kan ta hjälp av polis, militär, kyrkan eller någon annan kraftfull organisation i sina försök att stoppa rollpersonerna. Kanske har de en hållhake på en av rollpersonerna som de givetvis utnyttjar.

När rollpersonerna börjar undersöka vad som verkligen pågår kan det hända att de till en början letar på fel ställen efter fel saker. Du måste vara beredd på att detta kommer hända. Genom att förbereda äventyret och konspirationen väl kommer du kunna sätta dig i rollpersonernas kläder och ana var de kommer att fatta misstankar etc. Utnyttja detta! Konspirationen kan vara mycket invecklad, och något som kanske bara verkade vara ett sidospår kan indirekt anknyta till den verkliga handlingen…

Rollpersonerna kommer att möta personer som antingen kan hjälpa dem eller stjälpa dem. Beroende av hur inflytelserika och mäktiga konspiratörerna är kommer dessa SLP att bete sig olika. Om det handlar om ett svartsjukedrama i ett nutida samhälle kanske det är enklare att få fram information från de vänligt sinnade personer rollpersonerna möter. Är det kyrkan som ligger bakom en komplott mot kungen under medeltiden kommer rollpersonerna att få stå på egna ben eftersom ingen de möter, även om de vet något, vill brännas på bål eller torteras i all evighet…

Du serverar pusselbit efter pusselbit för att rollpersonerna slutligen själva ska driva på och nysta upp konspirationen.

Personlig reflektion

Själv måste jag säga att det är inte alltid lätt att rollspela en konspirationshärva. Mycket hänger som sagt på att spelledaren gör ett bra arbete. Gör han eller hon inte det kommer spelet förmodligen att urarta och inte resulterar i den spelupplevelse man velat uppnå.

De roligaste äventyren jag spellett är min serie av Ett fall för.. och Skräckens timmar, eftersom de har en oväntad intrig och konspirationen ligger på en lagom invecklad nivå, och kontentan blir således att se hellre till att ditt äventyr blir spelbart och bjuder på en riktig spelupplevelse än att over-do-it.