Gunnes gård – modul till Viking

PDF Ladda ner denna artikel som pdf (ingår i Runan #36)

I norra Mälardalen ligger Upplands Väsby, en enkel förort till Stockholm men med en rik historia. Många är fornlämningarna i trakten och i nummer 18 av Runan åskådliggjordes Runsa borg. Nu är det dags att föra över ännu en spännande sevärdhet till rollspelens värld.

Gunnes gård är en autentisk rekonstruktion av en vikingatida gård, men originalet är inte hämtat från trakten utan från Pollista i Övergrans socken. Skolbarn som vuxna kan numera ta del av det vardagliga livet på en vikingatida gård, och Runan ger er läsare möjlighet att använda den i ert rollspelande.

Gården

Överblick

Det sedvanliga långhuset (eller Hallhuset om man så vill) lyser med sin frånvaro, och istället består gården av ett flertal mindre hus. Här finns två boningshus (1 & 2), varav det ena även används som kokhus, två fähus (3 & 4), och ett stall (5). Runt gården ligger inhägnade beteshagar för de otaliga fåren, medan grisarna hålls hägnade mellan stall och fähus.

Strax nordost om gården ligger gårdens gravfält (6), och i närheten ligger blotplatsen (7), vackert belägen på en mindre kulle beklädd av otaliga björkar.

I sydväst löper Väsbyån (8) genom landskapet och ger gården en naturlig gräns åt det hållet. Ån ger även gårdsborna ypperliga tillfällen till handel eftersom det är många som färdas längs ån, mot norr och Sigtuna, mot söder och Birka.

Inhägnaderna

Runt gården löper en kraftig hägnad, vars främsta uppgift är att hålla inne höns eller andra djur som av någon anledning springer fritt inne på gårdsplanen. Runt denna finns sedan ett antal fält, alla hägnade var för sig. Jordbruket måste skyddas mot betande djur, och djurens beteshagar är givetvis inhägnade för att hålla djuren inom området.

Den närmaste omgivningen består av ängar eftersom trä och ved har en strykande åtgång på gården, och från gården har man en ganska bra sikt åt alla håll.

Gravfältet

Strax nordost om gården ligger gravfältet (6), som med tidens gång bara blir större och större. Här ligger anfäderna och deras tillhörigheter, och platsen vårdas vördnadsfullt av gårdens innevånare. Alla vet ju att de som dött sedan länge befinner sig i Valhall eller dödsriket, men platsen står för så mycket mer än bara en minneslund. Det är inte sällan man har fått ta till vapen för att få bort lösdrivare vilka grävt efter värdefulla föremål i jorden. Och även om vissa tider är svårare än andra, skulle Gunne själv aldrig frestas av att gräva upp eventuella ting ur marken. Vidskepligheten under denna tid är stor, och drabbas man inte av Gudarnas eller anfädernas vrede kanske en kummelgast drar ned den olycksalige under jorden.

Boningshusen

Det större av de två boningshusen (1) används inte enbart av familjen. Huset är uppdelat i två rum, varav det mindre kan inhysa ett flertal djur. En välkänd symbios: djuren får trygghet och skydd mot väder och vind, och människorna i sin tur får värme av djuren. Det mindre rummet har en egen ingång på den bortre kortsidan av huset, men man kan även innifrån det större rummet, via en liten dörr, komma in i det.

Det större rummet har ett stort loft där famljemedlemmarna sover, och under detta finns ett större antal bänkar, som även kan tjäna till sängplatser om det skulle behövas. Närmast kortsidan av huset finns en eldhärd och ovanför denna en rökgång ur taket. Boningshuset är välplanerat och kan fylla många funktioner, men främsta fördelen är loftet vilket sparar mycket plats.

Det lite mindre av de två boningshusen (2) används främst för bryggning och matlagning, men även för allehanda andra hantverk som kan behöva utföras under tak: vävning, finsnickeri etc. Till skillnad från det större boningshuset består detta bara av ett rum, och inget loft. Anledningen är enkel, eldhärden är nämligen stor och placerad i mitten av rummet. Längs väggarna löper bänkar, innehållandes allehanda användbara ting, och sitsarna kläds av fårfällar. På väggarna sitter hyllor och diverse krokar uppsatta, och trots att huset är ganska litet rymmer det mängder av föremål och mat. Från krokarna hänger korv, skinkor och fisk, och runt otaliga pinnar, vilka är upphängda med rep från taket, sitter bröd i alla möjliga former och smaker.

Vid besök eller annan anledning kan man med enkelhet även sova i detta hus, och just nu sover Huskarl här.

Stallet

Huset (5) är av annorlunda form än de andra, och har relativt högt i tak. Här kan upp till fem hästar stå. Det är nästan uteslutande om natten som hästarna är inlåsta i stallet. Om dagarna nyttjas de på fälten, eller under färder längre än vad som kan avklaras med apostlahästar. Att gården är relativt välbärgad är hästarna ett tydligt tecken på. Många andra gårdar använder i stället oxar på fälten och under handelsfärder.

Fähusen

Gårdens främsta inkomstkälla är jordbruk och boskapsskötsel. Gunne har ett flertal olika djur på gården, och alla fyller just sin speciella funktion: Får, för ullens skull; kor, för mjölk och kött; getter, för mjölk; grisar, för köttets skull; höns, för ägg och kött; hästar, för transport och arbete, samt prestige.

De två fähusen är näst intill sammanbyggda, och det är endast en väldigt trång passage mellan byggnaderna. I det mindre fähuset (3) bor grisarna, vilka har en hägnad inne på gården. Inhägnaden ligger på baksidan av fähusen och husväggarna utgör en del av denna. En gång i tiden var platsen gräsklädd, men numera är allt innanför inhägnaden en enda lervälling.

Det större fähuset (4) inhyser kor och getter när fåren är ute på bete. Annars flyttas kor och får till det stora boningshusets mindre rum, vilket förövrigt är ungefär lika stort som detta fähus. På kortsidan av huset har man byggt till ett mindre skjul, hönshuset. Här kan hönsen, i mängder av halm, i lugn och ro lägga ägg, när de inte springer fria på gårdsplanen.

Blotplatsen

En bit bort från gravhögarna ligger blotplatsen (7) vackert belägen i en björklund, en aning upphöjd på en mindre kulle. Trästatyer av gudarna står i centrum av en ring av stenar, på vilka man kan sitta. Träet av vilka statyerna är utmejslade är mörkt rödfärgat, av otaliga mängder blod från djur som stänkts på gudabilderna under blot. Men alla blotriter inkluderar inte blod eller offer i form av djur, utan här finns även utlagt blommor och frukt till Gudarnas ära.

Man firar de vanliga högtiderna, men de främsta gudarna är i detta fallet inte Tor eller Oden, utan snarare Ull och Frej.

Dagligt arbete

Familjen har inga trälar i sin tjänst utan sköter allt på egen hand. Främsta sysselsättningen är jordbruket, och man odlar både korn och havre på de bördiga fälten runt gården. Männen sköter detta ansträngande arbete, och till sin hjälp har de hästar och plog, eller lie vid skördandet.

Männen fiskar även i den intillliggande Väsbyån, (8), vilken förbinder Oxundasjön i norr och Edssjön i söder. Familjen har flera mindre båtar till sitt förfogande, men dessa kan knappast användas till annat än just fiske.

Jakt är ännu en inkomstkälla, och runt gården ligger bra jaktmarker för Älg, rådjur, hjort och även vildsvin.

Kvinnorna sköter främst hushållet och boskapet. Andra sysselsättningar är skinngarvning, keramik, karda ull och spinna samt vävning.

Gården är självförsörjande vad gäller mat och man byter främst till sig salt och järn.

Familj och Historia

Vibjörn och Huskarl förlorade för många vintrar sedan både deras familj och gård vid en ödeläggande brand. De båda bröderna hade varit på jakt för att tre dagar senare återkomma och upptäcka förödelsen.

Vemod och sorg till trots beslöt de båda bröderna sig för att åter bygga upp gården, ett aningen naivt företag då de endast var två. Även om de skulle lyckas med det ansträngande arbetet skulle de aldrig hinna skörda eller fortsättningsvis hinna med allt arbete som en gård kräver.

Till brödernas stora glädje fick de hjälp av granngården och den redige Gunne och hans familj. Barnen hjälpte till med skörd och byggandet av nya hagar medan Gunne själv yxade till trä och fraktade det till boningsplatsen. Under denna tid av febrilt arbete började Vibjörn uppvakta Gunnes dotter Gudlög, en vacker men bestämd kvinna på fjorton vintrar. Vibjörn var då själv 22 och hade förlorat sin fru med barn i lågorna.

Ett år senare var de gifta och Vibjörn flyttade till Gunnes gård i väntan på egen mark. Under tiden kämpade Huskarl envist vidare på brödernas gård alldeles ensam. Visserligen fick han emellanåt hjälp av Gunnes familj, men sakta men säkert började bröderna inse att deras gård skulle förfalla och de hoppades snart kunna sälja den. Ett gyllene tillfälle uppenbarade sig den kommande hösten då Gunne plötsligt blev allvarligt sjuk. Vibjörn bearbetade Gudlög, som vid detta tillfälle var den som bestämde hos Gunne. Till slut gick hon motvilligt med på att köpa brödernas gård och mark. Brödernas glädje över att deras plan gått i lås blev dock kortvarig. Gudlög är en bestämd och intelligent kvinna och såg givetvis till att hon allena ägde brödernas gård, och Vibjörn, trots att han var av manligt kön och tillika hennes man, hade ingenting att säga till om. Huskarl försvann snart med silver och hästar från trakten och Vibjörn fann sig ensam, helt utan något att säga till om. För att ytterligare strö salt i såren tillfrisknade Gunne helt mirakulöst några veckor senare.

16 vintrar har nu hunnit passera och Gudlögs systrar är sedan länge bortgifta. På gården bor nu bara Gunne, Gudlög och Vibjörn med sina barn. Vibjörn har till slut funnit sig i sitt öde och kan inte annat än att älska den kvinna som allt som oftast får som hon vill. De har hunnit få fem barn tillsammans, tre söner och två döttrar, vilka alla arbetar på gården.

Gunne själv lyfter numera inte ett finger, utan spenderar dagarna med att berätta historier eller att vara i vägen i kokhuset.

Brödernas gård har i det närmaste förfallit, men nyttjas numera som lagringsplats för hö och halm till djuren. Den tillhörande marken har införlivats med Gunnes gård, och där man inte odlar går djuren och betar.

Förra hösten kom plötsligt Huskarl tillbaka till gården. Utfattig och vanställd av strid arbetar han nu på gården tystlåten om vad han varit med om.

Äventyrsuppslag

”Du undkommer aldrig ditt förflutna”

Rollpersonerna befinner sig på genomresa när de hör högljudda röster. Det visar sig vara ett flertal beridna män som förhör en stackars gammal man på vägen. Männen frågar efter en fruktansvärt ful man vid namn Huskarl.

Antingen har rollpersonerna redan varit på besök på gården och vet vem Huskarl är, eller så kommer de snart dit.

Männen som söker efter Huskarl kommer från Uppsala-trakten och har letat länge och väl, och är beredda att fortsätta sitt sökande till de finner honom. Detta eftersom Huskarl inte bara stulit en hel del silverpenningar utan även dödat en man i deras släkt vid flykten.

Ett moraliskt dilemma: männen har all rätt att ta tillbaka vad som är deras samt att skipa rättvisa, men samtidigt är Huskarl idag en bättre man och hans hjälp behövs verkligen på gården.

Familjen kan knappast erbjuda rollpersonerna något dyrbart om de väljer att hjälpa dem, d.v.s. om man inte värdesätter vänskap.

”Det som göms i snö…”

Rollpersonerna är antingen på genomresa eller besök när Forkunn, den mellersta pojken, meddelar att någon grävt stora hål bland gårdens gravfält. En undersökning visar snabbt att tjuvarna inte bara stört anfäderna utan även kommit över deras tillhörigheter. Ett antal uttappade silvermynt från fjärran länder tyder på att man fått tag på rikligt med silver.

Gunne förbannar händelsen och tar rollpersonerna avsides. Den gamle räven hade gömt sina skatter bland gravarna i hopp om att ingen skulle ta sig för att vanhelga dessa. Rollpersonerna får i uppdrag att finna tjuvarna och ge mat åt örnarna, samt att givetvis återbringa silvret. Spåren leder missvisande ner till ån.

Gärningsmannen är ingen annan än Huskarl, och om han valt att stjäla på eget bevåg eller om han är skyldig mäktiga män silvret får du som SL avgöra.

”Brännande minnen”

När rollpersonerna har slagit läger för natten kommer plötsligt en man instapplandes i lägret. Det visar sig vara Vibjörn, en gammal kamrat till en av rollpersonerna. Han är utmattad av en ritt under flera dagar, och med ansträngning talar han med rollpersonen. För sjutton vintrar sedan brann hans gård ned och han förlorade sin familj, tiden sedan dess drar han endast i korta drag. Nyligen fick han ryktesvägen reda på att det var en storbonde i Väsbytrakten som satt gården i brand pga av en skuld. Vibjörn har aldrig vetat om detta förrän nu, och vit av ilska kräver han givetvis hämnd! Han behöver rollpersonernas hjälp, eftersom övriga i familjen är emot hans planer, och dessutom upptagna med ett betungande arbete på gården.

Om rollpersonerna accepterar lovar Vibjörn dem att de kan ta vad helst de erövrar hos storbonden…

Spelledarpersoner

Gunne

Kön: Man
Ålder: 55

Sty: 8
Smi: 7
Kro: 10
Vis: 15
Vil: 12
Uts: 13
Upp: 11

Utseende/beteende

Gunne är en fetlagd gammal man med nästan helt vitt hår, d.v.s. det han har kvar. Han har ett slitet skägg som flickorna på gården ofta flätar. Gubben tar sig fram med käpp, kutryggad och halt som han är på gamla dagar. Gunne är dock alltid på gott humör och älskar att berätta historier från förr, t.ex. om när han var ung och stilig och själv ingick i väringagardet hos kejsaren i Miklagård. Faktum är att han aldrig har varit där, även om han som ung reste väldigt mycket.

Färdigheter

Allmänbildning 12, Lagkunskap 10, Geografi 8, Historia 7, Läskunnighet/Runor 8, Berättarkonst 12, Värdera 10, Bryggning 10. (Det var länge sedan Gunne gav upp sina stridsfärdigheter.)

Kläder & Utrustning

Gunne ikläder sig funktionsdugliga men knappast vackra kläder. Han bär även väldigt mycket kläder då han ofta fryser, även under sommaren. I övrigt bär han med sig en käpp, kniv och alltid något ätbart.

Gudlög

Kön: Kvinna
Ålder: 30

Sty: 10
Smi: 12
Kro: 12
Vis: 15
Vil: 17
Uts: 14
Upp: 14

Utseende/beteende

Gudlög är Gunnes yngsta dotter och hon, liksom sin far, kan verkligen charma sin omgivning. Det hela förenklas givetvis av att hon är en riktig skönhet. Hennes mörkblonda hår löper i flätor till halva ryggen, och hennes ljusa ögon tillsammans med ett bländande leende kan få även den mest förhärdade att ge efter.
Gudlög är dock väldigt envis och bestämd, och hon är den som bestämmer på gården – en kvinna man inte vill stöta sig med.

Färdigheter

Läskunnighet/Runor 7, Ledarskap 10, Allmänbildning 8, Sårvård 9, Boskapsskötsel 10, Bryggning 10, Jordbruk 8, Laga mat 11, Sömnad 12, Pilbåge 9, Kniv 10.

Kläder & Utrustning

Gudlög ikläder sig färglada, vackra kläder med tillhörande spännen. Hon är fåfäng och verkligen mån om sitt yttre. I bältet bär hon en mindre kniv och en vacker kam av ben.

Vibjörn Sibbeson

Kön: Man
Ålder: 38

Sty: 13
Smi: 14
Kro: 13
Vis: 12
Vil: 12
Uts: 11
Upp: 16

Utseende/beteende

Vibjörn ser sliten ut och skulle förmodligen vara mycket smutsig om det inte vore för hustrun Gudlögs ständiga förmaningar. Han är ganska tystlåten och mycket hårt arbetande. Det bruna håret hålls kort och skägget likaså för att slippa ohyra. Det är svårt att reta upp mannen, men lyckas man har man en mycket farlig och bestämd fiende framför sig.

Färdigheter

Gillra Fällor 8, Spåra 12, Boskapsskötsel 11, Fiske 8, Jakt 10, Jordbruk 11, Snickeri 10, Dricka 10, Slagsmål 12, Yxa 12, Kniv 10, Pilbåge 14, Undvika 14.

Kläder & Utrustning

Vibjörn bär stryktåliga kläder och är raka motsatsen till sin fru. I bältet bär han kniv och en liten yxa, något som ogillas av Gudlög.

Huskarl Sibbeson

Kön: Man
Ålder: 40

Sty: 15
Smi: 13
Kro: 14
Vis: 11
Vil: 13
Uts: 9
Upp: 12

Utseende/beteende

Huskarl är en man som utstått mycket smärta, och hans kropp är ärrad. Vänster öra är avskuret och ansiktet deformerat av kross- och skärskador. Han är en reslig och tystlåten karl, som ger ett respektingivande intryck.

Färdigheter

Allmänbildning 10, Asakult 10, Geografi 8, Fiske 10, Jakt 12, Snickeri 11, Gömma sig 11, Spel 10, Överlevnad 10, Dricka 10, Hoppa 8, Kasta 8, Klättra 10, Rida 10, Simma 8, Smyga 13, Stridsvana 14, Slagsmål 11, Sköld 14, Svärd 14, Kniv 10.

Kläder & Utrustning

Huskarl har liksom sin bror hellre dugliga kläder än vackra. Trots hårt arbete går han alltid beväpnad och har aldrig långt till härkläderna.

Kättilälv

Kön: Man
Ålder: 9

Sty: 9
Smi: 15
Kro: 9
Vis: 11
Vil: 13
Uts: 12
Upp: 15

Utseende/beteende

Kättilälv är den yngsta sonen på gården och en riktigt frisk fläkt. När andra är tysta och trötta har pojken alltid något att berätta. Hans bruna kalufs döljer nästan hans fräkniga ansikte, och man märker snart att han är Gunnes klara favorit bland barnbarnen.

Färdigheter

Boskapsskötsel 5, Jakt 8, Jordbruk 5, Spel 8, Övertala 10, Fingerfärdighet 8, Hoppa 8, Kasta 7, Klättra 8, Rida 7, Simma 7, Smyga 9, Kniv 10, Pilbåge 13.

Kläder & Utrustning

Kättilälvs kläder tycks alltid vara trasiga till moderns förtret. Vilda lekar och för den delen även en hel del arbete gör sitt för kläderna. I bältet bär han en kniv.

Forkunn

Kön: Man
Ålder: 12

Sty: 11
Smi: 14
Kro: 11
Vis: 12
Vil: 14
Uts: 12
Upp: 14

Utseende/beteende

Forkunn är stor för sin ålder och liknar sin far på många sätt. Han är oftats tystlåten och kan ibland försvinna i dagar på jakt. Gudlög brukar se med bekymrad blick på Forkunn, medan Vibjörn ser honom sin avbild och gör allt för honom.

Färdigheter

Jakt 14, Fiske 10, Hoppa 10, Kasta 10, Klättra 10, Rida 10, Simma 10, Smyga 10, Spåra 14, Kniv 10, Pilbåge 14.

Kläder & Utrustning

Slittåliga kläder i mörka färger klär sig Forkunn nästan alltid i – eftersom han föredrar det vid jakt. Han bär en kniv i bältet och oftast har han sin pilbåge med sig.

Tore

Kön: Man
Ålder: 14

Sty: 13
Smi: 14
Kro: 12
Vis: 14
Vil: 15
Uts: 14
Upp: 15

Utseende/beteende

Tore är ingen pojke längre, till Gudlögs förtret och Vibjörns glädje. Han är en robust ung man med brunt hår till axlarna och blå ögon som nästan ser malplacerade ut i det grova ansiktet. Han är mån om sitt yttre och har många små kvinnliga beundrare i bygden, och längtar efter stordåd snarare än nästa skörd på gården.

Färdigheter

Läskunnighet/Runor 5, Sjunga 10, Övertala 10, Dansa 10, Boskapsskötsel 8, Fiske 8, Jakt 8, Jordbruk 9, Skaldekonst 6, Hoppa 10, Kasta 10, Klättra 10, Rida 10, Simma 10, Slagsmål 10, Undvika 12, Sköld 12, Kniv 10, Svärd 11, Spjut 10, Pilbåge 14.

Kläder & Utrustning

Tore bär färgglada kläder och ser till att hålla dem rena. I sitt bälte bär han förutom en kniv ett svärd han vunnit av Huskarl i spel.

Irnvi

Kön: Kvinna
Ålder: 7

Sty: 7
Smi: 15
Kro: 9
Vis: 10
Vil: 13
Uts: 12
Upp: 14

Utseende/beteende

Irnvi är en söt liten flicka och ett riktigt yrväder. Ibland kan hon vara så ivrig att berätta något att hon kastar ett vedträ på valfri familjemedlem om hon inte får uppmärksamhet. Hennes blonda hår är oftast flätat, annars är det bångstyrigt, och hennes vackra ansikte avslöjar att hon kommer bli eftertraktad av männen i bygden om några år.

Färdigheter

Bryggning 5, Laga mat 5, Sömnad 8, Kasta 8, Simma 5, Sjunga 7, Dansa 7, Undvika 10.

Kläder & Utrustning

Nätta och färgglada kläder med söta spännen bär Irnvi med stor förtjusning.

Fastvi

Kön: Kvinna
Ålder: 15

Sty: 11
Smi: 15
Kro: 11
Vis: 14
Vil: 14
Uts: 16
Upp: 13

Utseende/beteende

Fastvi är väldigt vacker. Hennes mörkblonda hår, blå ögon, vackra leende och nätta näsa är oemotståndeliga. Hon är en glad ung kvinna med upptäckarlust och smått manliga sinneslag. Till Vibjörns vrede uppvaktas hon av flertalet karlar i bygden, till och med en man från Uppsala hälsar på ibland. Flera bråk har faktiskt uppstått mellan rivalviserande uppvaktande familjer, men allt detta småskrattar Fastvi åt.

Färdigheter

Läskunnighet/Runor 5, Boskapsskötsel 6, Bryggning 6, Jordbruk 7, Laga mat 9, Lädermakeri 9, Spel 8, Sårvård 10, Övertala 10, Dansa 10, Hoppa 8, Klättra 8, Kasta 8, Simma 6, Rida 6, Undvika 11, Kniv 11, Slagsmål 10.

Kläder & Utrustning

Fastvi anpassar sina kläder efter situationen, vackra vid besök och slittåliga vid arbete. Hon är renlig och ser till att alltid bär med sig sin kniv och kam.