Gifter i rollspel

Denna lilla artikel har till uppgift att kort behandla några av de gifter som man kan stöta på i vardagen och därmed även i rollspelens underbara värld. Jag kommer lite mer ingående behandla tre av de mest ”intressanta” farligheterna för att sedan bara kort radda upp lite information om ytterligare en drös läskigheter du kan ösa över dina spelares rollpersoner. Jag har avgränsat mig till effekterna av gifterna och utelämnat allt regeltrams; skadeeffekter i form av tärningskoder och dylikt (av två anledningar; dels eftersom alla använder olika system och dels för att främja ”storytelling”). Så låt oss förgiftas!

Kvicksilver

Kvicksilver kan med fördel användas som gift, med den enda nackdelen att det är svårt att få tag i och kräver ytterst varsam hantering. Det finns både organiskt och oorganiskt kvicksilver, och jag har valt att endast på djupet behandla den organiska varianten (metylkvicksilver).

Efter förgiftning av kvicksilver märks symtomen först inom ca en månad, även vid akut exponering. Giftet ger skador på nervsystemet och de första symtomen är avdomningar i händer, fötter och runt munnen. Sedan kommer den drabbade personen märka av koordinationssvårigheter och synfältsinskränkning. Det senaste symtomet kan yttra sig så allvarligt att man på läsavstånd endast kan se ett medellångt ord (t ex giftdöd). Också hörseln kan drabbas vilket leder till försvårade kontaktmöjligheter eller rent utav dövhet. Om giftdosen var dödlig kommer personen att avlida antagligen 2-4 veckor efter det att de första symtomen visade sig.

Vid akut exponering av oorganiskt kvicksilver drabbas man istället av personlighetsförändringar, rastlöshet, oro, sömnsvårigheter, depressioner, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, tillbakadragenhet med mera.

Arsenik

Man kan använda arsenik för att på två sätt ha ihjäl människor. Antingen ger man offret en akut eller en långvarig dos.

Det första alternativet är genom långvarig men dock låg dosering. Detta yttrar sig i skadade slemhinnor, hudförändringar (eksem, pigmentsförändringar) oftast på ögonlocken, tinningarna, halsen armhålorna och runt bröstvårtorna; vårtbildningar och motorikförsämring. Långvarig kontakt med arsenik kan utvecklas till cancer (lung- och/eller hudcanser).

En akut dos av arsenik är det klassiska sättet att giftmörda sina medmänniskor. Första tecknen på en direkt dödlig arsenikförgiftning är häftiga kräkningar som följs av diarré och slutligen döden.

Bly

Om man utsätts för en långvarig blyförgiftning kan diverse symtom märkas. Anemi är en av dem, och buksmärtor, kräkningar och diarré. Även minnesförlust, reaktionförsämring, nersatt uppfattningsförmåga, försämrad känslighet i huden, nersatt intellekt och njurskador kan iakttas.

Vid akut blyförgiftning blir symtomen värre och mer dramatiska. Huvudvärk, irritabilitet, magsmärtor och nervstörningar uppträder inom kort. Dessa följs av sömn- och rastlöshet, koordinationssvårigheter, beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, akut psykos, förvirring, medvetlöshet och epileptiska krampanfall och slutligen döden.

Fler otrevliga ämnen

Dessa leder i avsedd dos till döden och nedan beskrivs tydliga symtom och hur utsatt offer skall behandlas. Det framgår kanske att ibland har nöden ingen lag…

Ammoniak

Symtom: Brännande smärta i munnen, kräkningsreflexer och blodiga spyor som luktar ammoniak.

Behandling: Växtsyror, vinäger, citronjuice, mjölk, kaffe, koffein, äggvita. Ej magpumpning!

Barium och bariumslater

Symtom: Syrasmak i munnen, smärta, kväljningar, illamående, kräkningar, svag och oregelbunden puls.

Behandling: Magpumpning (MgSO4), liggande ställning, morfin, konstgjord andning, syre.

Opium

Symtom: Stark men sakta puls; sakta och svag andning; mycket små pupiller; till en början blir offret lätt upphetsat och tänker rationellt, men snart väntar medvetslöshet och slutligen koma.

Behandling: Magpumpning (var 15:e minut), håll offret vaket (gå omkring, ge elchocker eller kalla duchar), värme, starkt, hett kaffe, amylnitrat, konstgjord andning.

Nikotin

Symtom: Kväljningar, illamående, kräkningar, rastlöshet, muskelkramper, snabb puls, yrsel, små pupiller.

Behandling: Magpumpning, liggande ställning, värme mot huden (dock kyla mot huvudet), koffein, morfin, ammoniak.

Zinksalter

Symtom: Blod- och metallsmak i munnen, kräkningar, ibland blodsfärgad avföring, magkramper, oregelbunden puls, kollaps.

Behandling: Magpumpning, bikarbonat, kalkvatten, äggvita, mjölk, såpa, liggande ställning, utvänding hetta, koffein eller starkt, hett kaffe.

Kloroform

Symtom: Vid inandning märks först skarpa sinnesintryck, sedan depressioner och medvetslöshet, till slut paralysering, högljudd andning, blå läppar, oregelbunden puls och mycket utvidgade pupiller. Vid förtäring känner man brännande smärta i halsen och magen följt av vilda och glada känslor, sedan medvetslöshet. Spyorna som luktar kloroform kan ha spår av blod.

Behandling: Whisky, ammoniak, anal injektion av starkt kaffe och whisky, konstgjord andning och syre. Om kloroform förtärdes skall man magpumpa offret.

Kokain

Symtom: Underligt uppträdande, rastlöshet, osammanhängande tal, meningslösa rörelser med armar och ben, torr hals och otrevlig känsla av att halsen dras samman och att man stryps, svårigheter att svälja, ”pirr” i händer och fötter, ostadig gång, ofta utvidgade pupiller, ordentlig huvudvärk med en brännande förnimmelse och andningssvårigheter.

Behandling: Magpumpning, liggande ställning, varmt vid armar och ben, hett, starkt kaffe, konstgjord andning och syre, morfin. I fall av andningnöd kan man ge offret en liten dos stryknin (varsamt – gift!).

Klor

Symtom: Brännande smärta ända från läpparna och ner i magen via hals och mun. Snart faller offret i djup sömn och andas ljudligt, musklerna slappnar av totalt, sammandragna pupiller, svag andning och puls.

Behandling: Magpumpning, allmän varm omgivning; adrenalin (varsamt), stryknin (ännu mer varsamt!), konstgjord andning och syre.

Koppar

Symtom: Påtaglig metallsmak i munnen, smärta i magen, upprepade kräkningar av gröna spyor, rinnande avföring, kramper i benen, först stark sedan svag puls, huvudvärk.

Behandling: Äggvita eller mjölk, MgO, värme, opium. Om offret ej spyr kan en magpumpning eller två vara att rekommendera.

Alkohol

Symtom: Pratsamhet, munterhet, underligt uppträdande, mumlande tal, depression, trötthet, stapplande gång, dimmiga ögon, utvidgade pupiller, yrsel, kräkningar, sakta och svag puls, svag och snarkande andning; koma.

Behandling: Magpumpning, koffein eller starkt, hett kaffe, ammoniumsaltlösning.