Runan

Rollspelstidning

Kategori: Runan #32

Runan #32

Runan #32Nummer: 32 (tema: monster)
Utgiven: maj 2000
Format: pappersfansin (60 sidor A5)
Omslag: Mats Andersson

Nedan hittar du material från detta nummer som har digitaliserats. Du hittar även recensioner av numret hämtade från andra tidningar.

Runan #32

Religion i fantasyrollspel

Runan #32

Bortom allt förnuft

Runan #32

Personligt med en GothCon-general

Runan #32, Runan #33

Bhaka Koulu – vid världens ände

Rävspel, Runan #32

Monster till Gondica

Runan #32

Recensioner av Runan #32

Runan #32

Incognito och Änglarnas krig

Theme by Anders Norén