Runan

Rollspelstidning

Kategori: Runan #20

Runan #20

Runan #20Nummer: 20
Utgiven: juni 1998
Format: pappersfansin (36 sidor A5)
Omslag: Mats Andersson

Nedan hittar du material från detta nummer som har digitaliserats. Du hittar även recensioner av numret hämtade från andra tidningar.

Runan #20

Ett fall för…

Runan #20

Gifter i rollspel

Runan #20

Tadinor – landet Zhu Kemplak

Äventyrsspel, Runan #20

Recension av ”Svea Rike”

Runan #20

Recensioner av Runan #20

Runan #15, Runan #16, Runan #17, Runan #18, Runan #20, Runan #22

Stanleys tio naturlagar – att överleva i Staden

Theme by Anders Norén